PALVELUT

OpenVault:in maine ei perustu pelkästään tarkkaan data-analyysiin. Tarjoamme merkityksellisten tilastojen ja tietojen toimittamisen lisäksi asiakkaillemme asiantuntemuksemme alan haasteista ja tyypillisistä käyttäjätottumuksista.

Konsultoivan lähestymistavan avulla OpenVault auttaa operaattoreita parantamaan näkyvyyttä verkostoissaan ja automatisoimaan niitä hallintatehtäviä, joiden avulla operaattori voi ennakoivasti käsitellä verkkoliikenteen ruuhkahuippuja, ennustaa verkon vaatimuksia ja kommunikoida tilaajien kanssa. Yhdistettynä syväanalyysiin ja todellisiin ratkaisuihin, tämä informaatio auttaa operaattoreita sekä hyötymään verkkojensa korkeasta datakäytöstä rahallisesti, että palvelemaan käyttäjiään paremmin ja parantamaan heidän käyttökokemustaan. Näin OpenVault auttaa asiakkaitaan luomaan kokonaisvaltaisesti onnistuneen palvelun.

OpenVault tarjoaa nämä asiantuntijapalvelut koko liikesuhteen ajan, alkaen alustavasta arviosta ja jatkuen tapauskohtaiseen kehitystyöhön sekä käyttöönottoon, asiantuntijoiden koulutukseen ja jatkuvaan konsultointiin sekä palvelun ylläpitoon ja tukeen.

TUOTTEET

Nykyinen suuren datakasvun trendi on jatkuvassa nousussa. Suoralähetysten (live streaming) lisääntyessä kiihtyvää vauhtia on tuotettavan ja käytetyn datan määrällinen kasvu ennennäkemättömän nopeaa. On selvää, että jatkuva nopeamman ja paremman sisällön kysyntä luo kaapelipalveluntarjoajille vaikean toimintaympäristön. Tekninen infrastruktuuri ja tuoteinnovaatiot ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan ennen uusien kuluttajien käyttäytymismallien ymmärtämiseksi ja erinomaisen tilaajakokemuksen varmistamiseksi.

Tämän alan kiireellisen haasteen ratkaisemiseksi OpenVault suunnitteli helppokäyttöisen, pilvipohjaisen alustan ja sen kaikki komponentit tarjotakseen toimijoille monikäyttöisen, täyden palvelun ja yhden pysäkin teknologiaratkaisun. Tällä tavalla OpenVault helpottaa kumppanuuden solmimista yhden toimijan kanssa ja poistaa tarpeen useilta eri toimijoilta hankittujen järjestelmien monimutkaiseen integrointiin.

OpenVault tuoteperheeseen sisältyy sekä moduuleja, jotka innovatiivisuudellaan ja joustavalla maksurakententeellaan kuvastavat alan muuttuvaa maisemaa, että kokeneita konsultteja ja työlleen omistautunut tukiryhmä, jotka varmistavat transformativisen menestyksen kaikilla tasoilla.

?

Selaa alaspäin nähdäksesi innovatiiviset moduulimme

 

 

Toimintojen & Analyysin moduuli

 

 • Verkon liikennetietojen keräämisen avulla operaattori pystyy analysoimaan verkon osa-alueita
 • Raportointi- ja analyysiportaali
 • Jatkuva data-analyysin tuki
 • Neljännesvuosittaiset hallintaraportit

Viestintäpäällikkö-moduuli

 

 • Ylläpidetty sivusto jossa tilaajan käyttäjätilastot on integroitu portaaliin
 • Automatisoitu sähköposti-ilmoitus kertoo tilaajalle, kun he lähestyvät, tai ovat ylittäneet, kynnysarvonsa
 • Asiakaspalvelu-portaali tarjoaa tarkempaa tietoa tilaajien käytöstä, modeemin vaihdosta yms

Tuottomanageri

 

 • Hinnoittelujärjestelmä suorittaa käyttöpohjaisen laskutushinnoittelun
 • Integrointi laskutusjärjestelmään tai kolmannen osapuolen maksuratkaisuun (Cap:illä)
 • Suosittelujärjestelmä integroituna tilaajaportaaliin
 • Mahdollisuus ostaa lisää kaistaa välittömästi

PCMM-käytännön hallintamoduuli

 

 • PCMM-käytännön toimintaan on integroitu analyysi-moduuli suurien liikennemäärien hallinnointia ja liikenteen automaattista muokkausta varten. Näin saavutetaan mahdollisimman tehokas lopputulos.
 • Automatisoitu ruuhkahuippujen hallintakäytännön valvominen
 • Automatisoitu AUP-käytännön täytäntöönpano
 • Integrointi kolmannen osapuolen selainilmoitusteknologioiden kanssa